BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYSYPYWANIA POPIOŁU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 grudnia 2010 21:17

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYSYPYWANIA POPIOŁU

Popiół z palenisk domowych (pieców centralnego ogrzewania) to także odpad komunalny, który ma być gromadzony w pojemniku. Niedopuszczalne jest wyrzucanie go na drogi, pola, do przydrożnych rowów lub tym bardziej do rzek.  Nie jest to również substancja utwardzająca drogę, ani tym bardziej żaden nawóz. Popiół wyrzucony bezpośrednio na ziemię zostaje przepłukiwany przez różne opady do gruntu i jest źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych. Popiół zawiera mnóstwo szkodliwych związków, które przy wietrznej pogodzie mogą uwalniać się do atmosfery zanieczyszczając ją, a tym samym mogą być źródłem chorób dróg oddechowych i innych.  Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilkowice na mieszkańcach ciąży obowiązek składowania popiołu (przeznaczonego do późniejszego wywozu) na swojej posesji w sposób:  estetyczny oraz właściwie zabezpieczony (przed wymyciem, pyleniem, skażeniem lub zanieczyszczeniem gleby lub wód powierzchniowych).

Przypominamy że popiół przyjmowany jest na wysypisku śmieci w Wilkowicach BEZPŁATNIE!!!

 

 

Obecnie prowadzone są działania informujące mieszkańców naszej gminy o obowiązku składowania popiołów na swojej posesji i późniejszym wywozie ich  na wysypisko.
Po zakończeniu sezonu grzewczego zostaną przeprowadzone kontrole porządkowe wszystkich posesji, których właściciele zobligowani są do powyższego obowiązku.
Przypominamy iż przypadku stwierdzenia wyzbywania się popiołu w sposób niezgodny z Regulaminem grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł.

Oto kilka przykładów jak NIE NALEŻY pozbywać się popiołu:

Poprawiony: środa, 15 grudnia 2010 21:31